Bezpieczeństwo w zakładach pracy to bardzo ważny element zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników. To nie tylko ochrona życia i zdrowia, ale także oszczędności i przyspieszenie procesów produkcyjnych. Bezpieczeństwo może być zapewniane na wiele sposobów, w tym nowoczesnych, przy użyciu technologii IT. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom przynosi wiele korzyści.

Jakie są korzyści z przestrzegania zasad BHP?

Istnieje wiele korzyści wynikających z przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy. Wszystkie świadczenia opierają się na pracodawcach, którzy mają obowiązek dbania o swoich pracowników i wszystkich innych osób, którzy mogą znajdować się w ich siedzibach.

Korzyść 1 – Ochrona personelu

Przestrzeganie wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa ma przede wszystkim na celu ochronę pracodawców i ich pracowników przed obrażeniami, chorobą lub innymi formami szkód w miejscu pracy. Jedną z głównych korzyści wynikających z przestrzegania zasad BHP jest zapobieganie urazom w miejscu pracy, takim jak ból pleców, upadek z wysokości, astma, obrażenia w wyniku poślizgnięć i potknięć oraz choroby związane z azbestem.

Korzyść 2 – Ograniczenie nieobecności

Przestrzeganie wytycznych BHP i utrzymanie bezpiecznego miejsca pracy zmniejszy ryzyko chorób i urazów związanych z pracą, a tym samym zmniejszy nieobecności personelu. Pracodawcy oszczędzają zatem także pieniądze na bezpośrednich kosztach nieobecności, takich jak wypłacanie pensji.

Korzyść 3 – Poprawa wydajności

Jeśli Twoi koledzy i pracownicy będą mogli pracować w bezpiecznym środowisku, poprawi to morale i ogólną produktywność.

Korzyść 4 – Oszczędność pieniędzy

Zachowując praktyki BHP w miejscach pracy, a tym samym ograniczając nieobecności i podnosząc wydajność, zaoszczędzisz pieniądze, zatrzymując personel. Pieniądze wydane na nieobecności i procesy rekrutacyjne zmniejszą się, a zyski firmy wzrosną.

Opłaca się być bezpiecznym

Inwestycja w bezpieczeństwo w miejscu pracy się opłaca. Szerzej można o tym poczytać w artykule w języku angielskim “It pays to be safe”.